Le Manoir des Lacs Penzion Les Cammazes

Právní upozornění

AUTORSKÁ PRÁVA

Podle francouzského zákoníku jsou logo a fotografie chráněny zákony o duševním vlastnictví.
Veškerá práva na reprodukci a reprezentaci jsou vyhrazena. Veškeré informace (nákresy, fotografie, názvy značek, loga, texty atd.), které se objevují na těchto webových stránkách, jsou vlastnictvím výše uvedených stránek. Žádný z těchto prvků proto nesmí být reprodukován, upravován, dále šířen, překládán, komerčně využíván nebo jakýmkoli způsobem znovu použit bez předchozího písemného souhlasu Dáši nebo Ludovica MARQUET.


OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A DŮVĚRNOST

Zavazujeme se, že budeme respektovat důvěrnost informací shromážděných během vašich žádostí. Žádné soubory, ať už se jedná o poštovní adresy, e-mailové adresy, telefonní či faxová čísla nebo jakékoli jiné informace, nebudeme dále prodávat. Vaše údaje budou použity pouze k vyřízení vašich požadavků. Mohou být také použity k tomu, abychom vás informovali o propagačních akcích nebo nových produktech (pokud nás neupozorníte jinak).

Údaje, které nám poskytnete, jsou určeny výhradně ke zpracování vašich požadavků. V souladu se zákonem č. 78-17 ze dne 6. ledna 1978 o zpracování údajů, souborech a svobodách máte právo na přístup k informacím, které jste nám sdělili, na nahlédnutí do nich, jejich úpravu, opravu a vymazání.

 

LE MANOIR DES LACS

Dasha a Ludovic MARQUET
48 rue de la Fontaine - 81540 Les Cammazes - FRANCE
SIRET 947452645 00015 - Registrováno u R.C.S v Castres

 

VÝROBA

Tyto webové stránky vytvořila lauragais-web.fr - Emilie Sgolmin.
Fotografie jsou výhradním vlastnictvím Dáši a Ludovica MARQUET, Le Manoir des Lacs.

Autory fotografií jsou Paul Palau a Nathalie Nahoum. VU d'ici

 

ADMINISTRACE

axessweb - SIRET 75347586200029 - Kód APE 6201Z
Sídlo : 371 Les Fouets - 31540 Saint Félix Lauragais
Kontakt: axessweb.io